redigeren

redigeren

Wil je weten of je tekst goed leesbaar is en een logische opbouw heeft?  Dan kan ik je tekst redigeren. Ik let dan niet alleen op taalfouten, maar ik kijk bijvoorbeeld ook of zinnen goed lopen, de structuur logisch is en of de tekst prettig leesbaar is voor de doelgroep.

Pin It on Pinterest

Share This